قیمت و شرایط فروش خودروهای ام وی ام

فهرست قیمت و شرایط فروش محصولات مدیران خودرو در شهریور ماه ۱۳۹۷، شامل شرایط ویژه برای پیش‌خرید ام وی ام 110 اسپرت، ام وی ام X33s، هاچ‌بک ام وی ام 315، آریزو 5 توربو و تیگو 5 اعلام شد. قیمت جدید چری تیگو 5 فول نیز ۱۹۸ میلیون تومان اعلام شد.

شرکت مدیران خودرو، نماینده و همکار چری، که محصولات چری و ام وی ام را به بازار خودروی کشور عرضه می‌کند، شرایط فروش محصولات ام وی ام و چری (ویژه نیمه دوم شهریور ماه ۹۷) را اعلام کرد. در این طرح ام وی ام X33s، ام وی ام 110 اسپرت و هاچ‌بک ام وی ام 315 همراه با چری آریزو 5 توربو و چری تیگو 5 برای خریداران در دسترس هستند. (شرایط در جداول مربوطه بروزرسانی شده‌اند)

مدیران خودرو در بخشنامه جدیدی قیمت قطعی چری تیگو 5 فول را ۱۹۸ میلیون تومان اعلام کرد. نوسانات جدید نرخ ارز روی محصولات چینی بازار ایران بسیار اثرگذار شده است و به همین علت نیز مدیران خودرو تصمیم گرفت تا قیمت قطعی چری تیگو 5 را اعلام کند.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام 315

ام وی ام ۳۱۵

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
 ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۴۱ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
 ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۳۶ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۴ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
ام وی ام ۳۱۵ ۵٧,۵٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۳۰ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X33s

ام وی ام x33s

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X33s – اسپرت ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ ١۴۴,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۶۷ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X33s – اسپرت ٩۶,٢٠٠,٠٠٠ ١۴۴,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۸ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش ام وی ام 110 اسپرت

MVM 110

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام 110 اسپرت ۴١,٩٠٠,٠٠٠ ۵٠,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۲۱ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X22

ام وی ام x22

  ام وی ام ایکس 22؛ مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه لازم است بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X22 – دنده‌ای لاکچری ۶٩,۵٠٠,٠٠٠ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – دنده‌ای لاکچری ۶٩,۵٠٠,٠٠٠ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۴۳ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – دنده‌ای اکسلنت اسپرت
٧٢,٨٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۲ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – دنده‌ای اکسلنت اسپرت ٧٢,٨٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۴۵ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – اتوماتیک لاکچری ٨٠,٢٠٠,٠٠٠ ١٠٧,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۶ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – اتوماتیک لاکچری ٨٠,٢٠٠,٠٠٠ ١٠٧,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۴۸ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – اتوماتیک اسپرت ٨٣,۶٠٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۹ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

ام وی ام X22 – اتوماتیک اسپرت ٨٣,۶٠٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

chery Arrizo5

چری آریزو 5 توربو و استاندارد؛ مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری آریزو 5 – توربو  ١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ (مرحله دوم پیش فروش نقدی – نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
چری آریزو 5 – توربو  ١٠٠,۶٠٠,٠٠٠ ١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۸۰ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
چری آریزو 5 – توربو ١٠٠,۶٠٠,٠٠٠ ١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ٧۰ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱٨۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
چری آریزو 5 – توربو ١٠٠,۶٠٠,٠٠٠ ١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه اول شهریور ماه) پیش پرداخت ۸۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

شرایط و نکات مهم بخشنامه:

در شرایط پیش‌فروش این بخشنامه، قیمت خودرو قطعی است. صدور دعوتنامه به صورت منعطف و با بهره‌گیری از ماشین حساب فروش است. امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (۷۲ ساعت پس از ثبت‌نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت. در این روش ثبت‌نامی، امکان یک بار صلح برای مشتریان فراهم است. ثبت‌نام تنها از محل رنگ‌های فعال (رنگ‌های سفید و مشکی) در سیستم فروش امکان‌پذیر خواهد بود.

قیمت و شرایط فروش چری تیگو 5

تیگو 5 Tiggo 5

چری تیگو 5، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش

چری تیگو 5 آپشنال (IL) لاکچری – مدل ۹۷

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(مرحله دوم پیش فروش نقدی – نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۱۳۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

  چری تیگو 5 آپشنال (IL) لاکچری – مدل ۹۷

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۹۸ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

  چری تیگو 5 آپشنال (IL) لاکچری – مدل ۹۷

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۸۶ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

چری تیگو 5 آپشنال (IE) اکسلنت – مدل ۹۷

١٩٨,۴٠٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠

(مرحله دوم پیش فروش نقدی – نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۱۳۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

چری تیگو 5 آپشنال (IE) اکسلنت – مدل ۹۷

١٩٨,۴٠٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠

(نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۱۰۲ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

چری تیگو 5 آپشنال (IE) اکسلنت – مدل ۹۷

١٩٨,۴٠٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ (نیمه دوم شهریور ماه) پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روز، زمان صدور دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش چری تیگو 7

چری تیگو ۷

تیگو 7؛ مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو 7- Excellent
١٧٧,٠٠٠,٠٠٠ ١٨۵,٠٠٠,٠٠٠

بروزرسانی: ٢٨ شهریور ماه ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code